Viziris Ooglijn

Bereikbaarheid en toegankelijkheid van betaaldiensten

Datum: 20-12-2010
Bereikbaarheid en toegankelijkheid van betaaldiensten

Vorige week is de driejaarlijkse monitor toegankelijkheid en bereikbaarheid van betaaldiensten verschenen. Deze monitor wordt uitgevoerd door het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer waarin naast betalingsinstellingen ook ondernemers, winkeliers en consumenten participeren. Ook Viziris neemt deel aan dit overleg. De monitor schetst een positief beeld van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van betaaldiensten. Ook wordt vastgesteld dat aandacht voor groepen als ouderen en mensen met een beperking noodzakelijk blijft.

Het feit dat een grote groep mensen met een visuele beperking gebruik maakt van de mogelijkheid van telefonisch geld overmaken of het saldo opvragen is niet verwonderlijk. Voor de komende periode zijn de banken bereid die voort te zetten. Aan het eind van 2011 zal hierover opnieuw een gesprek plaatsvinden tussen banken en consumentenorganisaties. Met het toenemende betekenis van electronische betaaldiensten zoals Internetbankieren en de invoering van Europese standaarden in het betalingsverkeer maken het belangrijk dat Viziris nauw betrokken blijft.

Lees meer over de Monitor in het persbericht van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer; de volledige Bereikbaarheidsmonitor 2010 is te vinden op de website van de Nederlandse Bank.


Ga naar boven
Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer