Viziris Ooglijn

EU-akkoord over laag btw-tarief luisterboeken

Datum: 12-03-2009
Dinsdag 10 maart zijn de EU-landen het eens geworden over een definitieve regeling voor het lage btw-tarief. In het akkoord staat onder andere dat het voortaan is toegestaan om boeken ongeacht de informatiedrager tegen het lage btw-tarief uit te geven. Dat betekent dat luisterboeken belast mogen worden met het lage btw-tarief, net zoals nu al het geval is met geprinte boeken.

Viziris en de European Blind Union lobbyen al enige tijd, naar het leek succesvol, voor een laag btw-tarief op luisterboeken in Europa. De ministers van Financiën van de EU-landen nemen de uiteindelijke beslissing. Op het laatste moment leek het erop dat de luisterboeken toch buiten de regeling zouden vallen: In het voorstel van EU-voorzitter Tjechië werden luisterboeken buiten beschouwing gelaten. De leden van de European Blind Union, waaronder Viziris, hebben daarom vorige week aan de bel getrokken bij hun ministeries van Financiën. Met name dankzij de inzet van Zweden en Nederland mogen luisterboeken nu toch onder het lage btw-tarief vallen.

De inhoud van deze richtlijn wordt op 1 april in Brussel verder uitgewerkt. Aan de hand van deze richtlijn kan elk land zelf bepalen of zij het lage btw-tarief wil invoeren. Nederland is voorstander van het lage tarief, maar of Nederland de verlaging ook daadwerkelijk doorvoert, hangt af van de Tweede Kamer.

Viziris is blij met dit voorlopige resultaat en zal zich blijven inzetten voor dit onderwerp, totdat het lage tarief in Nederland een feit is.


Ga naar boven
Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer