Viziris Ooglijn

Laag BTW tarief ook op luisterboeken

Datum: 21-05-2008

Enige tijd geleden berichtten wij u over de lobby van Viziris en RNIB bij het Europees Parlement voor een laag BTW-tarief op luisterboeken. PvdA-europarlementariër Ieke van den Burg heeft vragen gesteld aan de Europese Commissie naar aanleiding van deze lobby. Het resultaat is dat de Europese Commissie zegt dat het mogelijk moet worden voor lidstaten om in de toekomst een laag BTW tarief (6% in plaats van 19%) toe te passen op luisterboeken. De PvdA heeft hierover een persbericht uitgegeven.

Lees hieronder het volledige persbericht

 

Laag BTW tarief ook op luisterboeken

Op vragen van PvdA-europarlementariër Ieke van den Burg heeft de Europese Commissie geantwoord dat het mogelijk moet worden voor lidstaten om in de toekomst een laag BTW tarief toe te passen op luisterboeken.

Voor slechtzienden en blinden zijn luisterboeken vaak de enige manier om toegang te hebben tot boeken. Zij zijn daardoor duurder uit, terwijl het om hetzelfde product gaat. Ieke van den Burg beschouwde dit als discriminatie van blinden en slechtzienden.

De Europese Commissie erkent dat boeken een wezenlijke bijdrage leveren aan de culturele en educatieve vorming en ontplooiing van alle burgers, inclusief gehandicapten. Daarom mocht in het verleden voor gewone boeken al een verlaagd BTW regime worden toegepast.

Via een technische aanpassing is de Europese Commissie van plan om luisterboeken op te nemen in de richtlijn over het toepassingsgebied van het laag BTW regime. Volgens verantwoordelijk Eurocommissaris Kovacs is het "een dringende zaak voor een aantal personen met een handicap". Ieke van den Burg: "Gelijke behandeling en gelijke toegang tot boeken, ook via belastinggrondslagen. Het is goed dat lidstaten de wettelijke mogelijkheid wordt geboden om een laag BTW-tarief toe te passen".

Ieke van den Burg hoopt dat de Nederlandse regering straks, als de Europese aanpassing finaal is, ook een laag BTW tarief zal toepassen. Het tarief kan dan van 19% naar 6%.

Voor meer informatie:

Ieke van den Burg +31 625034557

ieke.vandenburg@europarl.europa.eu


Ga naar boven
Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer