Viziris Ooglijn

Viziris en RNIB lobbyen in Europa voor laag BTW-tarief op gesproken boeken

Datum: 12-03-2008

Voor boeken geldt in de Europese Unie het lage BTW-tarief (in Nederland 6%), behalve voor luisterboeken. Daarvoor geldt het normale tarief (in Nederland 19%). Visueel gehandicapten zijn daardoor duurder uit, wanneer zij een boek willen aanschaffen. Eerder heeft de Europese Commissie gesteld dat luisterboeken niet onder het lage BTW-tarief mogen vallen, omdat het geen boeken zouden zijn. Boeken worden door hen gedefinieerd als een ingebonden hoeveelheid bedrukte pagina’s. Ook zou het volgends de Commissie lastig worden om luisterboeken van muziek cd's te onderscheiden.

Viziris en de RNIB – de Engelse belangenorganisatie van slechtzienden en blinden – hebben namens de Europese Blinden Unie deze ongelijkheid aan de kaak gesteld bij het Europees Parlement. Het resultaat van deze actie is dat vorige week mevrouw Ieke van den Burg (delegatieleider PvdA Europees Parlement) tezamen met Richard Howitt (voorzitter van de "European Parliament's All Party Disability Group") en mevrouw Pervenche Beres (voorzitter van de Economische en Monetaire Commissie) schriftelijk vragen hebben ingediend bij de Europese Commissie. Zij vragen om voor luisterboeken, net als voor gedrukte boeken, lidstaten de mogelijkheid te geven het verlaagd BTW-tarief toe te passen. Dat luisterboeken niet van muziekcd’s te onderscheiden zijn, klopt niet. Elk luisterboek krijgt net als een geprint boek een ISBN-nummer en is dus prima te onderscheiden van muziekcd’s.

De Europese Blinden Unie betoogt samen met de Europarlementariërs dat het hoog tijd wordt om de definitie van een boek aan te passen.

Antwoord van de Europese Commissie wordt binnen zes weken verwacht.


Ga naar boven
Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer