Viziris Ooglijn

Disclaimer

Viziris sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is Viziris niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Alle op deze website aangeboden informatie is onder voorbehoud van typefouten. De geplaatste foto's op deze site zijn voorbeeldfoto's waarmee we u een zo betrouwbaar mogelijk beeld van de situatie trachten te geven. In werkelijkheid kan de situatie echter verschillen. Viziris kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Viziris accepteert geen enkele aansprakelijkheid in verband met eventueel verkeerde, door ons van derden, verkregen informatie.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan Viziris.nl besteden, is het mogelijk dat de verstrekte informatie over producten en diensten onvolledig c.q. onjuist is. De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd. Indien u zekerheid wilt hebben over welke vorm van verstrekte informatie dan ook, neem dan contact op met Viziris.


Ga naar boven
Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer