–ѕа°±б>ю€ 9;ю€€€8€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€м•Ѕ[ рњвbjbjвв5.АjАjЬ>€€€€€€lООООТТТ¶z z z 8≤ Њ ¶Q≤ж ж ж ж ж  –““““““$ #pцТ   ц^ ООж ж 4 ^ ^ ^ ООЇж Тж –^ –^ Ф^ тr–THJТ–ж Џ АгЃ*>…¶‘z ђ $–!0Q2ЮУђ ≤У–^ ¶¶ООООў U wilt een zo groot mogelijke afzetmarkt voor uw product of dienst. Vergeet dan de groeiende groep senioren en consumenten met een functiebeperking niet. Het zijn mensen die iedereen in zijn omgeving wel kent: een familielid met een leesbril, een collega met RSI. Hun lichamelijke beperking vraagt om aanpassingen aan uw product of dienst, zodat die ook voor hen prettig in het gebruik is. Gebruiksvriendelijk ontwerpen voor deze groep, die de komende jaren sterk zal groeien, staat nog in de kinderschoenen. Design4All, ontwerpen waar iedereen makkelijk mee uit de voeten kan, is nog lang geen gemeengoed. Laat daarom de gebruiksvriendelijkheid van uw product of dienst testen. Bij het Testpanel Consumenten met een Functiebeperking bent u daarvoor aan het juiste adres. Grote doelgroep Anno 2008 is een op de zeven Nederlanders ouder dan 65 jaar. In 2030 zal het een op de vier zijn: dat komt neer op vier miljoen mensen. Problemen met ogen en motoriek zullen vaker voorkomen. Daar komt bij: op dit moment hebben meer dan een miljoen Nederlanders een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking. Expertise Het Testpanel doet sinds 2002 onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid voor senioren en consumenten met een functiebeperking. We beschikken over een uitgebreid netwerk van proefpersonen met diverse functiebeperkingen en gebruiken gedegen testmethoden. Deze zijn ontwikkeld door de TU Twente. De meerwaarde van het Testpanel Х Direct inzicht in de mate van gebruiksvriendelijkheid van uw product of dienst. Х Duidelijke aanbevelingen voor verbetering van gebruiksvriendelijkheid. Х Een helder onderzoeksproces en duidelijke rapportage van zowel onderzoek als resultaten. Х Meer klanten die bovendien tevredener zijn. Uw onderzoek Het Testpanel bepaalt in overleg met u de doelgroep voor het onderzoek, testmethode, onderzoeksvragen en aantal testpersonen. Voor het vinden van deze testpersonen putten wij uit onze uitgebreide database, die mensen bevat die tot de doelgroep van uw onderzoek horen. Het Testpanel hanteert drie onderzoeksmethoden: Х Expertbeoordeling: ййn of meer experts analyseren op basis van literatuur en ervaring uw product of dienst; Х Individuele test volgens de ййn-op-ййn observatie: de tester voert een aantal taken uit en verwoordt daarbij al zijn gedachten en handelingen; Х Focusgroeptest: personen uit de doelgroep gaan met elkaar in discussie en proberen tot verbeteringen te komen die voor alle gebruikers aanvaardbaar zijn. Ook kan het Testpanel onderzoeken hoe de situatie rond uw product of dienst er in andere Europese landen voor staat, en of er Europese subsidiemogelijkheden zijn voor gebruiksvriendelijke ontwikkelingen in uw werkveld. Kosten Deze zijn afhankelijk van gekozen onderzoeksmethode, aantal testpersonen en andere randvoorwaarden. Meer informatie hierover kunt u bij ons opvragen. --- Het Testpanel Consumenten met een Functiebeperking is een dienst van Viziris, dй netwerkorganisatie voor mensen met een visuele beperking. ---- Testvoorbeelden Website Een internetwinkel heeft het Waarmerk Drempelvrij gekregen: de site is toegankelijk voor iedereen met een functiebeperking. Nu wil het bedrijf weten of deze groep klanten daadwerkelijk met de site overweg kan: of het winkelmandje makkelijk te vinden is bijvoorbeeld en of de betaalmogelijkheden overzichtelijk zijn weergegeven. Het Testpanel laat eerst experts de site analyseren. Vervolgens wordt de gebruiksvriendelijkheid onderzocht volgens de ййn-op-ййn observatiemethode. Huisstijl Een organisatie wil weten of haar nieuwe huisstijl toegankelijk is voor senioren en slechtzienden. Is het drukwerk leesbaar, is de bewegwijzering in de gebouwen duidelijk? Op advies van het Testpanel komt er meer contrast in het kleurgebruik van drukwerk en bewegwijzering, zodat ze beter leesbaar zijn. Ook krijgen de glazen deuren van het gebouw stickers, zodat iedereen ziet waar de deuren zich bevinden. En de bedieningspanelen van de liften krijgen grotere cijfers. NS: extra scherm СWij lieten onze nieuwe website testen door het Testpanel. Voor de ontwikkelaars van de site was het opzienbarend om te zien hoeveel extra tijd blinden en slechtzienden nodig hebben voor een sitebezoek en waar het gebruik van brailleleesregel, spraak en vergroting van leestekens voor problemen zorgden. Dankzij deze informatie hebben we alle grote knelpunten verholpen en een extra informatiescherm toegevoegd.Т De Nederlandse Spoorwegen is de grootste aanbieder van treinvervoer in Nederland. UPC: beter ontwerp СWij wilden weten hoe bruikbaar onze diensten via digitale televisie zijn voor ouderen en gehandicapten. Na uitgebreid onderzoek van het Testpanel bleek onder meer dat onze afstandbediening met ronde achterkant onhandig is voor mensen met weinig kracht in hun handen. Een platte achterkant is stabieler. En onze menuschermen staan vaak zo vol informatie dat slechtzienden er geen wijs meer uit worden, die kunnen dus simpeler. Wij implementeren nu 80% van de Testpanel-adviezen.Т   TESTPANEL CONSUMENTEN MET EEN FUNCTIEBEPERKING \fК ™ э – Ё 0 Н Њ , ХЬ ЏџгЅЋ£і¶єЪЬЭЯ†Ґ£•¶„ЎбвэщэщэщэуэуэуэщээщэщэщсэммммйэCJ jU5Б 5Б\БaJ5БaJaJ&И[\fЙ К ™ э F ° ѕ – Ё \ м н Л Є є ФХЬэээээээээээысссээээээсссээээ ДДдэ^Д`ДдэЬЏбюююЬ238√… Џџг+јЅЋҐ£іRS•¶єЩЪЫЬЮЯ°ҐээээээыээээээээээээээээээээээҐ§•І®„ЎўЏџ№Ёёяабвээээшшээээээээээ$a$3 00P∞–/ ∞а=!∞"∞#Р†$Р†%∞0тƒт~ iF@с€F Standaard CJOJQJ_HaJmHsHtH@@@ Kop 1$7$8$@&H$5БCJ\Б^JaJ.`. Kop 2$@& 5Б\БaJN@2N Kop 3§d§d@&[$\$5БCJOJPJQJ\Б^JaJDA@т€°D Standaardalinea-lettertypeBB@тB Platte tekst 7$8$H$ CJ^JaJ*юOҐ* textparagraphLP@L Platte tekst 2 7$8$H$5БCJ\Б^JaJ0@"0 Koptekst ∆9r 2 @22 Voettekst ∆9r 6+@B6 EindnoottekstCJaJ6*@ҐQ6 EindnootmarkeringH*.U@Ґa. Hyperlink >*B*ph€@юOr@ Balloon TextCJOJQJ^JaJ()@ҐБ( PaginanummerP^@ТP Normaal (web)§d§d[$\$CJOJPJQJ^J8V@Ґ°8 GevolgdeHyperlink>*B* VC`≤V Platte tekst inspringenДДдэ^Д`ДдэaJв€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€в.€€€€И[\fЙК™эF°ѕ–Ё\мнЛ Є є Ф Х Ь 2 3 8 √ …   Џ џ г + ј Ѕ Ћ Ґ£іRS•¶єЩЪЫЬ„ЎгЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААЪ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААЪ@0ААШ@0АА 0 =====@вЬҐвбр@р @с€€€АААчрH рр0р( р ррТрр0р( р ррB рS рњЋ€ ?рв , s}~А¶©ЬЬЮЮЯЯ°Ґ§•І®ўЏг–Ё  г Ѕ Ћ £іпг¶єЬЬЮЮЯЯ°Ґ§•І®ўЏг€€admintC:\Documents and Settings\cms.STF01.002\Application Data\Microsoft\Word\AutoHerstel-versie van tekstfolderrev3MR.asdadminEM:\09-Algemeen\9111-Testpanel\Folder\tekstfolderrev3MR-versie cms.doc÷$3Rі €€€€€€€€€~gЬ8(T≤Y€€€€€€€€€Щt]tќСтІ€€€€€€€€€оFНzJbКШ€€€€€€€€€h Д–ДШю∆–^Д–`ДШюOJQJo(ЈрРh Д†ДШю∆†^Д†`ДШюOJQJo(oРh ДpДШю∆p^Дp`ДШюOJQJo(ІрРh Д@ ДШю∆@ ^Д@ `ДШюOJQJo(ЈрРh ДДШю∆^Д`ДШюOJQJo(oРh ДаДШю∆а^Да`ДШюOJQJo(ІрРh Д∞ДШю∆∞^Д∞`ДШюOJQJo(ЈрРh ДАДШю∆А^ДА`ДШюOJQJo(oРh ДPДШю∆P^ДP`ДШюOJQJo(Ірh Д–ДШю∆–^Д–`ДШюOJQJo(ЈрРh Д†ДШю∆†^Д†`ДШюOJQJo(oРh ДpДШю∆p^Дp`ДШюOJQJo(ІрРh Д@ ДШю∆@ ^Д@ `ДШюOJQJo(ЈрРh ДДШю∆^Д`ДШюOJQJo(oРh ДаДШю∆а^Да`ДШюOJQJo(ІрРh Д∞ДШю∆∞^Д∞`ДШюOJQJo(ЈрРh ДАДШю∆А^ДА`ДШюOJQJo(oРh ДPДШю∆P^ДP`ДШюOJQJo(Ірh Д–ДШю∆–^Д–`ДШюOJQJo(ЈрРh Д†ДШю∆†^Д†`ДШюOJQJo(oРh ДpДШю∆p^Дp`ДШюOJQJo(ІрРh Д@ ДШю∆@ ^Д@ `ДШюOJQJo(ЈрРh ДДШю∆^Д`ДШюOJQJo(oРh ДаДШю∆а^Да`ДШюOJQJo(ІрРh Д∞ДШю∆∞^Д∞`ДШюOJQJo(ЈрРh ДАДШю∆А^ДА`ДШюOJQJo(oРh ДPДШю∆P^ДP`ДШюOJQJo(Ірh Д–ДШю∆–^Д–`ДШюOJQJo(ЈрРh Д†ДШю∆†^Д†`ДШюOJQJo(oРh ДpДШю∆p^Дp`ДШюOJQJo(ІрРh Д@ ДШю∆@ ^Д@ `ДШюOJQJo(ЈрРh ДДШю∆^Д`ДШюOJQJo(oРh ДаДШю∆а^Да`ДШюOJQJo(ІрРh Д∞ДШю∆∞^Д∞`ДШюOJQJo(ЈрРh ДАДШю∆А^ДА`ДШюOJQJo(oРh ДPДШю∆P^ДP`ДШюOJQJo(ІрЩt]tоFНz÷$3~gЬ8€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€@А~~»п¬~~в`@€€Unknown€€€€€€€€€€€€GРЗz А€Times New Roman5РАSymbol3&Р Зz А€ArialI&РА €€€€€€€й?€?Arial Unicode MS5& ЗzaА€Tahoma?5Р Зz А€Courier New;РАWingdings"1Ирƒ©З√…fЗ√…f"SµЖ÷+"vW±р†ііББ0dЏЌ 2ГQр№HX€€Project Testpanel Administratoradminю€аЕЯтщOhЂС+'≥ў0ФШ†Љ»амш ( D P \ ht|ДМдProject TestpaneldrojAdministratornedmidmi normal.dotoadmin.d2miMicrosoft Word 9.0@“Ik@ХЄоТ«@ M >…@ M >…÷+ю€’Ќ’Ь.УЧ+,щЃ0 hp§ђіЉ ƒћ‘№ д д*Federatie Slechtzienden- en Blindenbelangne"Џ2 Project Testpanel Titel ю€€€ !"#$%&'ю€€€)*+,-./ю€€€1234567ю€€€э€€€:ю€€€ю€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€Root Entry€€€€€€€€ јFАгЃ*>…<А1Table€€€€€€€€€€€€УWordDocument€€€€€€€€5.SummaryInformation(€€€€(DocumentSummaryInformation8€€€€€€€€€€€€0CompObj€€€€jObjectPool€€€€€€€€€€€€АгЃ*>…АгЃ*>…€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ю€ €€€€ јFMicrosoft Word-document MSWordDocWord.Document.8ф9≤q