Viziris Ooglijn

E-overheid voor iedereen

Trajectperiode: doorlopend

Nederland wordt steeds digitaler. De e-overheid is in opkomst. Steeds vaker worden overheidsdiensten digitaal aangeboden. Handig voor veel burgers, maar niet voor iedereen. Uit onderzoek van de Universiteit Twente blijkt dat een derde van de Nederlanders geen toegang heeft tot de elektronische overheidsinformatie en diensten. Mensen met een functiebeperking, waaronder blinden en slechtzienden, maar ook ouderen en laag opgeleiden kunnen niet zomaar van deze diensten gebruik maken.

De structurele ontwikkeling van kennis om dit probleem tegen te gaan ontbreekt. Verder wordt er onvoldoende aandacht geschonken aan de gebruiksvriendelijkheid. Een aanzienlijke groep burgers dreigt daardoor buiten spel te worden gezet in haar communicatie met de overheid. Gelijke toegang tot (overheids)informatie is een grondrecht. Er is extra aandacht nodig om deze groep Nederlanders niet uit te sluiten van communicatiemiddelen van de overheid.

Twee voorbeelden

  • De webdienst DigiD, voldoet aan de webrichtlijnen. Toch levert het gebruik ervan op onderdelen nog problemen op voor sommige groepen. Voor blinden is de methode van sms-identificatie bijvoorbeeld problematisch. Een betrouwbare en goedkope oplossing ligt binnen handbereik.
  • De overheid kiest voor open software standaarden. Doordat Open Office niet zonder muis te bedienen is, is dit echter niet voor iedereen geschikt. Zonder alternatief betekent dit dat sommige mensen bij voorbaat worden uitgesloten van een functie bij de overheid. Een gehandicapte sollicitant was al bijna aangenomen toen bleek dat Open Office zonder muis niet te bedienen is.

Wat is er nodig?

  • Meer aandacht voor e-vaardigheden van kwetsbare groepen.
  • Bij het invoeren van e-overheidsdiensten moet een effectrapportage worden gemaakt waarin het volgende wordt onderzocht:
    • Worden door de invoer van e-overheidsdiensten bevolkingsgroepen geheel of gedeeltelijk uitgesloten?
    • Zo ja, door welke maatregelen kunnen die achterstanden worden beperkt of opgeheven?
    • Zo nee, welk kanaal heeft deze groep om toch volwaardig gebruik te kunnen maken van deze diensten?

Doelstelling:

Bij nieuwe E-Overheidsmaatregelen dienen overheidsorganisaties een effectrapportage achterblijvende groepen te maken.

Stand van zaken:

Datum Ontwikkeling Meer info
november 2007 Viziris, CG-Raad, de Belangenvereniging voor Mensen met een Verstandelijke Beperking en de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties bieden de Petitie “E-Overheid Voor Iedereen” aan de Tweede Kamer aan. Bekijk de petitie (25 KB)
Bijlage bij petitie: concrete voorbeelden (34 KB)
Bijlage bij de petitie: onderzoek prof. J. van Dijk (26,5 KB)
 
Ga naar boven
Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer