Viziris Ooglijn

Gebruikersinbreng toegankelijke informatie en lectuur

Trajectperiode: vanaf 1 januari 2001

De gebruikersinbreng in de overheidsgesubsidieerde voorziening voor aangepaste lectuur (boeken, kranten, tijdschriften en consumentenwerk via het Loket aangepast-lezen), wordt per 4 december 2007 niet meer verzorgd door Viziris, maar door de Gebruikersraad van de Vereniging Openbare Bibliotheken.
Ga naar de website van de gebruikersraad

Viziris neemt deel aan de stuurgroep van het ministerie van OCW die de implementatie van het Operationeel Plan ‘Zicht op Samenwerking’ van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) monitort. Dit Operationeel Plan beschrijft onder andere de vorming en taken van het per 1 januari 2007 opgerichte Loket aangepast-lezen binnen het verband van de VOB en de uitrol van het blindenbibliotheekwerk naar openbare bibliotheken.

Het overheidsgesubsidieerde Loket aangepast-lezen voorziet niet in de aanpassing van algemene informatie van onder andere landelijke en lokale overheden, bedrijfsleven, organisaties en verenigingen. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van hun informatie in aangepaste leesvormen. Om bewustwording hierover te bevorderen brengt Viziris in 2008 een informatiebrochure uit, waarin onder andere het belang van toegankelijke informatie- en lectuur wordt beschreven.

Doelstelling:

  • Mensen met een visuele beperking moeten zelfstandig en op gelijkwaardige wijze kennis kunnen nemen van de gewenste informatie en lectuur in een bruikbare en zelfgekozen leesvorm, zonder meerkosten.
  • Bewustwording in samenleving, bedrijfsleven, organisaties en verenigingen ten aanzien van het belang van toegankelijke informatie.

Stand van zaken:

Datum Ontwikkeling Meer info
04-12-2007

Oprichting Gebruikersraad VOB.

Ga naar persbericht
 
juli 2007

Aangepaste lectuur ook via openbare bibliotheken.

Kortschrift nr. 35 juli 2007 (7,9 MB)
 
12-06-2007 VOB zoekt kandidaten voor Gebruikersraad. Ga naar nieuwsbericht
 
april 2007 Artikel over Gebruikersinbreng Loket aangepast-lezen. Kortschrift nr. 34, april 2007, bladzijde 14 (135,5 KB)
 
23-01-2007 Plan herstructurering blindenbibliotheken goedgekeurd door Tweede Kamer. Ga naar nieuwsbericht 'Plan herstructurering blindenbibliotheken'
 
08-11-2006 VOB presenteert operationeel plan ‘Zicht op samenwerking’. Operationeel plan VOB (406 KB)
 
23-05-2006 Nota Viziris, ‘gewoon anders lezen’ . Nota Viziris 'gewoon anders lezen' (42 KB)
 
13-12-2005 Reactie Viziris op beleidsbrief OCW. Brief Viziris als reactie op beleidsbrief van ministerie OCW (122,5 KB)
 
21-11-2005 Beleidsbrief “Bibliotheekvoorziening voor blinden en slechtzienden 2006-2008”,
ministerie OCW.
Beleidsbrief 'Bibliotheekvoorziening voor blinden en slechtzienden 2006-2008' (102 KB)
 
2004 Viziris presenteert visiedocument.
 
Ga naar boven
Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer