Viziris Ooglijn

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)

Trajectperiode: vanaf 2003

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer richt zich op de bevordering van de maatschappelijk efficiëntie van het Nederlands betalingsverkeer.

Het MOB is breed samengesteld uit partijen die aanbieders en gebruikers van het betalingsverkeer vertegenwoordigen. Dat zijn bijvoorbeeld de koepelorganisaties van winkeliers en banken, organisaties van mensen met een functiebeperking en de Consumentenbond. Viziris neemt deel aan het MOB en voert het voorzitterschap van de Werkgroep Toegankelijkheid en Bereikbaarheid.

Doelstelling:

Deelname aan het MOB en werkgroep(en) door Viziris heeft als doel in vroeg stadium op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in het betalingsverkeer en lobbyen voor de toegankelijkheid daarvan. Tevens draagt de deelname bij aan een algemene bewustwording over mensen met een visuele handicap onder een breed aantal koepelorganisaties.

Stand van zaken:

Datum Ontwikkeling Meer info
november 2007

Toegankelijk bankieren met SEPA, een handreiking voor banken

Toegankelijk bankieren met SEPA (32,9 KB)
 
november 2007 Een verkennend onderzoek over hoe klanten bankieren met een functiebeperking. Verkennend onderzoek 'Hoe bankieren klanten met een functiebeperking' (51,1 KB)
 
mei 2007

Onderzoek knelpunten en oplossingen toegankelijkheid en bereikbaarheid betaaldiensten.

Rapport 'Toegankelijkheid en bereikbaarheid betaaldiensten' (868,2 KB)
 
mei 2007 Guideline for user-friendly payment terminals Rapport 'Guideline for userfriendly payment terminals' (494 KB)
 
2005

Desk research richtlijn betaalautomaten

 
2004 Bereikbaarheid bancaire dienstverlening; analyse en inventarisatie van oplossingen en best practices. Bereikbaarheid bancaire dienstverlening (1,5 MB)
 
Ga naar boven
Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer