Viziris Ooglijn

Onderzoek leesbaarheid displays

Trajectperiode: doorlopend

Onderzoek leesbaarheid digitale displays

Viziris draagt bij aan een onderzoek naar de leesbaarheid van digitale displays (LED, TFT, LCD) voor dynamische reisinformatie. Dit onderzoek zla worden uitgevoerd in samenwerking met VUA, Data Systems en Key Point.

De leesbaarheid van digitale displays is een nieuw onderwerp dat aandacht vraagt vanwege de in opkomst zijnde maar slecht leesbare LED-displays voor dynamische reisinformatie (DRIS). Viziris heeft in 2008 partijen bijeen gebracht om randvoorwaarden voor toepassing van LED als leesletter tot stand te brengen.

Ga naar boven
Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer