Viziris Ooglijn

Ontwikkeling stationsgebied Utrecht

Trajectperiode: doorlopend

Ontwikkeling stationsgebied Utrecht

Het stationsgebied Utrecht gaat op de schop en Viziris is bij de voorbereidingen betrokken, ook al omdat het van invloed is op de bereikbaarheid van Viziris zelf. Dit onderwerp zal de komende jaren aandacht blijven vragen en Viziris zal hiervoor nauw contact blijven houden met het SOLGU.

Ga naar boven
Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer