Viziris Ooglijn

Portvrijdom

Trajectperiode: vanaf 2006

Viziris spant zich in voor behoud van de portvrijdom voor het versturen van informatie in aangepaste leesvormen binnen de vrije postmarkt zowel in Nederland als internationaal. Het portvrijdom voor braillepost is in de Nederlandse wetgeving gewaarborgd. In het tarievenboekje van TNT is omschreven wat wordt verstaan onder braillepost. Klachten over de uitvoering van de huidige portvrijdom regeling heeft Viziris in 2006 met TPG besproken en opgehelderd.

In Europees verband is verdere lobby op dit terrein nodig. De tekst van Europese Richtlijn omschrijft op dit moment dat EU-lidstaten voorzieningen op dit gebied mogen treffen. Viziris streeft samen met de EBU naar een gewijzigde formulering zodat in ieder EU-lidstaat portvrijdom in de wet gegarandeerd is.

De Raad van Europa heeft niet ingestemd met het amendement van het Europees Parlement waarin garanties waren opgenomen voor portvrijdom in alle EU-landen. De Raad van Europa blijft bij de tekst die portvrijdom toe staat. Verder lobby activiteiten zijn noodzakelijk.

Doelstelling:

  • Portvrijdom in alle EU-landen garanderen volgens de nieuwe EU- Richtlijn zodat dit geen belemmering kan opleveren in het verzenden van braille (en onder braillepost bedoelde poststukken).

Stand van zaken:

Datum Ontwikkeling Meer info
januari 2008

Stand van zaken Europese lobby portvrijdom.

Kortschrift nr. 37, maart 2008, pagina 14 (7,9 MB)
 
januari 2008 Omschrijving braillepost in tarievenboekje TNT. Bekijk het tarievenboekje van TNT: Braillezendingen op pagina 29 en 38 (298,8 KB)
 
oktober 2007 Stand van zaken Portvrijdom in Nederland en Europa. Kortschrift nr. 36, oktober 2007, pagina 14 (4 MB)
 
juli 2007 Internationale Zaken onder de loep. Bekijk het kortschrift van juli 2007 (7,9 MB)
 
juli 2007

Stand van zaken Portvrijdom, Europese lobby.

Kortschrift nr. 35, juli 2007, pagina 5 (7,9 MB)
 
juni 2007 Gewijzigd voorstel van Wet.
 
april 2007

Portvrijdom: Europese lobby.

Kortschrift nummer 34. april 2007, pagina 13 (135,5 KB)
 
juli 2006 Braillepost tussen individuen toch gratis!
 
Ga naar boven
Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer