Viziris Ooglijn

Single Euro Payments Area

Trajectperiode: 2008

Vanaf januari 2008 zal het voor consumenten en bedrijven mogelijk zijn om gebruik te maken van een uniforme Europese overschrijving waarmee zowel binnenlandse betalingen als betalingen naar andere landen gedaan kunnen worden. Dit is de start van de invoering van de Single Euro Payment Area (SEPA). In de komende jaren zullen ook kaartbetalingen en de automatische incasso volgens de SEPA-standaarden uitgevoerd worden.

Niet alleen in de verwerking van betalingen door banken zullen wijzigingen optreden ook consumenten en bedrijven zullen geconfronteerd worden met veranderingen in het aanleveren van overschrijvingen en het afgeven van incasso’s. Het is van groot belang in de ontwikkeling van het betalingsverkeer volgens de SEPAstandaarden, dat zowel banken als bedrijven bij de inrichting van hun contacten met de klant en de technische klant-interface rekening houden met senioren en mensen met handicap zodat zij zelfstandig hun bankzaken en betalingen kunnen doen.

Op initiatief van Viziris heeft de werkgroep Toegankelijkheid en Bereikbaarheid een handreiking opgesteld voor banken en relevante bedrijven waarin de voorwaarden beschreven staan voor een toegankelijk SEPA. Met deze handreiking zal Viziris bij banken e.d. gaan lobbyen.

Doelstelling:

  • Het beter toegankelijk maken van betalingsverkeer in de eurolanden aan de hand van de SEPA-handreiking voor mensen met een visuele beperking.
  • Het toegankelijk en bruikbaar maken van de betaalproducten volgens de SEPA-standaarden voor alle consumenten; inclusief senioren en mensen met een handicap.

Stand van zaken:

Datum Ontwikkeling Meer info
februari 2008 SEPA stuurgroep meldt op welke wijze handreiking wordt ingezet.
 
december 2007

De SEPA-handreiking is gereed en moet vertaald worden in het Engels. Daarna moet in het EBU-bestuur een besluit genomen worden over de te ondernemen activiteiten.

 
december 2007 SEPA handreiking wordt gestuurd naar SEPA stuurgroep.
 
november 2007

SEPA handreiking opgeleverd en aangenomen in Maatschappelijke Overleg Betalingsverkeer.

Een handleiding voor banken: toegankelijk bankieren met SEPA (32,9 KB)
 
Ga naar boven
Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer