Viziris Ooglijn

Telefonisch bankieren

Trajectperiode: vanaf december 2007

Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen met een visuele handicap veel vaker gebruik maken van telefonisch bankieren en het doen van betalingen dan anderen. Uit onderzoek onder gebruikers van Girofoon van de Postbank blijkt dat telefonisch bankieren gebruikt worden als een volwaardig kanaal om bankzaken te doen en betalingen te verrichten.

Viziris zet zich om banken te wijzen op:

  • het belang van telefonisch bankieren als middel voor visueel gehandicapten om zelfstandig bankzaken en betalingen te doen;
  • dat het telefonisch bankieren blijft bestaan naast de ontwikkelingen via Internet;
  • telefonisch bankieren alle basisfunctionaliteiten moet bevatten om bankzaken te doen.

In het werkplan voor 2008 heeft het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer het plan om banken bewust te maken van het belang van telefonisch bankieren goedgekeurd. De werkgroep Toegankelijkheid en Bereikbaarheid, waarvan Viziris voorzitter is, zal deze activiteit uitvoeren.

Doelstelling:

Garantie van de grootste consumentenbanken dat bankieren en betalingen via de telefoon mogelijk blijft en alle basisfunctionaliteiten voor het doen van overschrijvingen bevat.

Stand van zaken:

Datum Ontwikkeling
november 2007 Mee praten en meebeslissen in: het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Dit overleg is ingesteld door het Ministerie van Financiën en wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank. Viziris neemt daar aan deel en wordt als aparte belangrijke partij gezien naast de Consumentenbond, de ouderenorganisaties en de CG-Raad. Het voorzitterschap van de werkgroep Toegankelijkheid en Bereikbaarheid van het MOB.  
 
Ga naar boven
Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer