Viziris Ooglijn

Toegankelijk Internet

Trajectperiode: doorlopend vanaf 01-01-2001

Een toegankelijk verklaarde site die voldoet aan het Waarmerk drempelvrij.nl hoeft nog niet altijd een prettige site te zijn in het gebruik. Net zoals een veilige auto nog niet altijd een fijne en handige auto is. Slechtzienden en breder gezien Ouderen en mensen met een functiebeperking hebben over het algemeen behoefte aan een overzichtelijke, voorspelbare rustige site met een duidelijke letter en bondig taalgebruik. Iets dat in de hectiek van alle dag soms te weinig aandacht krijgt bij webbouwers.

Voorwaarde voor een toegankelijke website is dat deze voldoet aan het Waarmerk drempelvrij.nl. Visuele elementen hebben dan een verklarende tekst of audiobeschrijving, alle links en knoppen zijn ook met het toetsenbord bereikbaar en voor de oriëntatie met brailleleesregel spraak en vergroting worden er dan koppen gebruikt. Zie voor de overige ijkpunten van het Waarmerk www.drempelvrij.nl en www.accessibility.nl.

Viziris is vanaf de start van de toegankelijkheidsbeweging in Nederland 2001 een belangrijke sturende partner bij de ontwikkelingen.

Websites Testen op gebruiksvriendelijkheid

Viziris heeft een testpanel van oudere en gehandicapte vrijwilligers en kan tegen betaling volgens vastgelegde protocollen websites op gebruiksvriendelijkheid testen.

Wilt u een indruk krijgen hoe een website er uit kan zien vanuit het perspectief van iemand die werkt met een braille leesregel, spraak of sterke vergroting, dan raden wij Webformator aan. Dit is een gratis plugin voor Internet Explorer die door een aantal blinden en slechtzienden wordt gebruikt om een internetpagina om te zetten naar een pagina zonder opmaak en plaatjes. Door tijdens het surfen op functietoets F12 te drukken wordt in een popup venster de tekstversie van de pagina getoond. Webformator is een hulpmiddel; het is niet de norm. U kunt de Webformator vinden op www.webformator.com.

Doelstelling:

Streven naar toegankelijk internet voor iedereen.

Stand van zaken:

Datum Ontwikkeling Meer info
08-11-2007

Oprichting Kwaliteitsmodel Websites: Het Kwaliteitsmodel Websites is geschikt voor bedrijfsleven èn overheid. Het integreert de Webrichtlijnen van de overheid en geeft richtlijnen voor begrijpelijke taal en informatie over usability.

Website Kwaliteitsmodel
 
nov 2007

In het project Toegankelijk Video ontwikkelt zij met Accessibility  een tool om internet filmpjes op een eenvoudige wijze te voorzien van audio descriptie en ondertiteling voor slechthorenden.

 
01-01-2007

Viziris start met het Testpanel consumenten met een functiebeperking.

 
30-06-2006

Kabinet neemt de Webrichtlijnen voor de overheid aan.

 
jan 2006 Viziris ontwikkelt, mede vanuit de normcommissie van het Waarmerk, zie de website www.drempelvrij.nl. De richtlijnen voor het Waarmerk en de webrichtlijnen zie de website www.webrichtlijnen.nl.
 
nov 2007

Zij zet zich in om de overheid te bewegen bij elke nieuwe E-Overheidsmaatregel zich te houden aan de Burger Servicecode.

Burger Servicecode
 
2004

Oprichting Waarmerk drempelvrij.nl als vervolg op het project drempelsweg.nl.

Website Drempelvrij
 
sep 2006

Overheid publiceert de Webrichtlijnen voor de overheid.

Website Webrichtlijnen
 
jan 2008

Viziris ontwikkelt een folder over de Design4all gedachte en specifiek webtoegankelijkheid voor design opleidingen en webbouwers over toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid.

 
Ga naar boven
Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer