Viziris Ooglijn

Toegankelijk stemmen

Trajectperiode: doorlopend vanaf 1 januari 2006
Mensen met een visuele beperking ondervinden veel problemen bij het stemmen. Stemlokalen zijn vaak slecht bereikbaar en ontoegankelijk, stemmethoden en informatie rondom verkiezingen zijn vaak ontoegankelijk. Viziris voert samen met onder andere de CG-Raad en de Taskforce Handicap en Samenleving een lobby bij de overheid voor toegankelijke verkiezingen.

Doelstelling:

  • Toegankelijke verkiezingen voor mensen met een beperking.

Stand van zaken:

Datum Ontwikkeling Meer info
4 juni 2009

Nieuwsbericht: Kieslijsttelefoon voor mensen met een leesbeperking een succes!

Lees hier het nieuwsbericht
 
3 juni 2009

Vragen van het lid Griffith (VVD) aan de staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties over het stemrecht van mensen met visuele
en/of andere beperkingen

vragen en antwoordenlijst toegankelijkheid Europese Verkiezingen (36,5 KB)
 
18 mei 2009

Kieslijsttelefoon van start

Ga naar het nieuwsbericht
 
28 april 2009

Start kieslijsttelefoon en Staatssecretaris Bijleveld wil dat 25% van alle stemlokalen verplicht toegankelijk gemaakt wordt voor kiezers met een beperking.

Ga naar het nieuwsbericht
 
9 februari 2009

Gemeente Renkum stuurt Staatssecretaris Bijleveld een motie.

Ga naar de motie van gemeente Renkum (24,5 KB)
 
17 november 2008

Viziris geeft een persbericht uit waarin de ontoegankelijkheid van waterschapsverkiezingen onder de aandacht worden gebracht.

Ga naar het persbericht
 
2 juli 2008

Staatssecretaris Bijleveld belooft beter overleg met organisaties over toegankelijke verkiezingen. Ze stuurt de Kamer in het najaar een brief.

Ga naar nieuwsbericht
 
21-02-2008

Brief 'Politiek voor Iedereen' aan Staatssecretaris BZK, verzoek tot overleg over de uitwerking van de eerdere toezeggingen van het kabinet

Brief (39,5 KB)
 
november 2007 Reactie Kabinet op rapport ‘Stemmen met vertrouwen’. Reactie kabinet op rapport (141 KB)
Ga naar nieuwsbericht
 
15-10-2007

Brief ‘ Politiek voor Iedereen’ aan Staatssecretaris BZK, reactie rapport
’Stemmen met vertrouwen’.

Brief (40,5 KB)
 
september 2007

Adviescommissie komt met rapport ‘Stemmen met vertrouwen’.

Bekijk het rapport 'Stemmen met Vertrouwen' (299,5 KB)
Ga naar nieuwsbericht
 
juni 2007

Viziris, CG-Raad en Taskforce Handicap hebben gesprek met Adviescommissie inrichting verkiezingsproces.

Bekijk het verslag van het gesprek met de Adviescommissie (34,7 KB)
 
20-02-2007

Brief ‘Politiek voor Iedereen’ aan Adviescommissie inrichting verkiezingsproces.

Bekijk de brief 'politiek voor iedereen' aan de Adviescommissie (63 KB)
 
begin 2007

Minister Pechtold stelt Adviescommissie inrichting verkiezingsproces in. Taak: verbetering of verandering van het verkiezingsproces die voldoen aan de vereisten van geheime, vrije, betrouwbare, voor ieder gelijkelijk toegankelijke, praktisch uitvoerbare en transparante verkiezingen.

Ga naar nieuwsbericht
 
2006

De Tweede Kamer vraagt om onafhankelijk advies over toekomstig verkiezingsproces.

 
Ga naar boven
Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer