Viziris Ooglijn

Toegankelijke digitale televisie

Trajectperiode: vanaf 2006

De oude vorm van televisie kijken met een aantal zenders en een eenvoudige afstandsbediening wordt in Europa in snel tempo vervangen door een systeem van digitale televisie waarbij tv, digitale programmagids, dvd recorder, en betaalde en onbetaalde internet diensten worden gecombineerd. Ook moet op het tv scherm via menu’s keuzes worden gemaakt om die diensten te kunnen gebruiken. De moderne tv krijgt een veel centralere plaats als "mediacenter" in de huiskamer. Voor zeer slechtzienden en blinden is het gebruik ervan onmogelijk als in de menu’s en diensten geen grote letters en een goed contrast wordt gebruikt en als er geen audioondersteuning beschikbaar is, voor het menu en de programmagids / zenderkeuze.

Door lobby met haar partners strijdt Viziris binnen de Europese Unie en in Nederland voor toegankelijke Digitale televisie.

Doelstelling:

  • Het realiseren van toegankelijke digitale televisie voor blinden en slechtzienden in 2010.

Stand van zaken:

Datum Ontwikkeling Meer info
november 2007 De Europese Unie ratificeert de 'Audio Visual Media Services Directive' (AVMS) waarin de eis van toegankelijkheid van audio visuele media is opgenomen. De lidstaten krijgen twee jaar de tijd om de voorschriften in nationale wetgeving om te zetten. In Artikel 3 C wordt gesproken over 'encourage' ofwel aanmoedigen en niet over een verplichting. Toch is het een eerste stap in een traject waarin tot voor kort in het geheel niet over toegankelijkheid werd gesproken. Audio Visual Media Services Directive (19 KB)
 
2006 European Blind Union: onderzoek naar de situatie in de aangesloten landen rond digitale televisie, audiodescriptie, gesproken ondertiteling en ondertiteling voor slechthorenden (Engels). Onderzoek van de European Blind Union (100,2 KB)
 
2006 Standpunt van het Europees gehandicapten platform (EDF) betreffende Digitale Televisie (Engels). Standpunt van het Europees Gehandicapten Platform (135 KB)
 
september 2005 Standpunt van de EU leiders over de te nemen stappen voor een betere e-toegankelijkheid binnen de Europese Unie (Engels). Commission of the European Communities over e-Accessibility (89,5 KB)
 
Ga naar boven
Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer