Viziris Ooglijn

Valysvervoer

Trajectperiode: tot zomer 2008

Viziris neemt samen met de CG-Raad en Ouderenorganisaties deel aan overleg met Connexxion en het ministerie van VWS over de kwaliteit van het Valysvervoer. De voorwaarden ten aanzien van het vervoer, zoals de hoogte van de kilometerbudgetten, worden door het ministerie bepaald. Verbetering van deze voorwaarden vraagt ook om een politieke lobby.

In 2008 is als gevolg daarvan een klankbordgroep ingesteld waarin twee personen uit onze achterban zitting hebben. Viziris is betrokken geweest bij de aanbesteding die in 2009 plaatsvindt.

Doelstelling:

  • Bespreken van de toegankelijkheid van de website en gesignaleerde knelpunten in de dienstverlening, zoals te lange ritten of wachttijden, foute boekingen en niet goed uitgevoerde ritten. 
  • Bereiken van verbeteringen t.a.v. bovengenoemde punten.
Ga naar boven
Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer