Viziris Ooglijn

Wajong

Trajectperiode: vanaf 2008

Mensen met een visuele beperking willen betaald werk. Het vinden van werk is echter vaak een grote opgave. Veel jongeren doen daarom een beroep op de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten). Viziris zet zich actief in om de specifieke belangen van jongeren met een visuele beperking bij de overheid onder de aandacht te brengen.

Stand van zaken:

Datum Ontwikkeling Meer info
12-03-2009

Viziris stuurt brief aan de Tweede Kamer met reactie op het wetsvoorstel Wajong

Brief met reactie op het wetsvoorstel Wajong (4,1 MB)
 
Ga naar boven
Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer