Viziris Ooglijn

Testpanel

"Een degelijke auto hoeft nog geen prettige auto te zijn."

Viziris wil met het Testpanel voldoen aan de toenemende vraag van bedrijven en organisaties om de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van hun producten en diensten te testen. Het Testpanel richt zich zowel op senioren als op mensen met een visuele, auditieve, motorische of verstandelijke beperking.

Keuzevrijheid

Samen met de opdrachtgever kiezen we de te onderzoeken doelgroep(en) en de testmethode. Afhankelijk van uw product of dienst en uw doelgroep(en) bepalen we het aantal testpersonen en stellen we de specifieke onderzoeksvragen op.

Wij gebruiken drie soorten onderzoeksmethoden, die aansluiten bij de internationale standaarden voor het testen van gebruiksvriendelijkheid:

  • Expertbeoordeling: één of meer experts op het te onderzoeken gebied beoordelen op basis van literatuur en ervaring het product of de dienst;
  • Individuele test volgens de één-op-één observatie: de tester voert een aantal taken uit en verwoordt daarbij al zijn gedachten en handelingen;
  • Focusgroeptest: leden uit de (verschillende) doelgroep(en) gaan met elkaar in discussie. 

Het onderzoek

Het onderzoek werkt vraaggestuurd. Dit betekent dat wij een beroep doen op relevante personen uit onze testpaneldatabase, die behoren tot de doelgroep(en) van uw onderzoek. Deelname aan het testpanel betekent voor de testpersonen dat zij gevraagd worden om tegen een passende vergoeding mee te werken aan uw onderzoek.


Ga naar boven
Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer