Viziris Ooglijn

Financiering

Stichting Viziris ontvangt geen basissubsidie van de overheid. Viziris wordt uit particuliere middelen gefinancierd. Dat betekent dat een gedeelte van het budget van Viziris beschikbaar gesteld wordt door onder andere fondsen die opkomen voor de belangen van blinden en slechtzienden.

Een andere inkomstenbron voor Viziris is projectfinanciering. Daartoe worden alle activiteiten in het kader van het behartigen van de belangen van blinden en slechtzienden omschreven in de vorm van een subsidiabel project. Per project wordt vervolgens financiering gezocht bij overheid, particuliere fondsen of sponsoren.


Ga naar boven
Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer