Viziris Ooglijn

Werkterrein

Stichting Viziris stelt zich tot doel een toonaangevende bijdrage te leveren aan de verbetering van de levensbrede situatie van blinden en slechtzienden in Nederland.

‘Oog voor een toegankelijke wereld’ is voor Viziris meer dan slechts een slogan. Het geeft in één korte zin weer waar Viziris voor staat: het bijdragen aan het verbeteren van de gelijke rechten voor blinden en slechtzienden door een toonaangevende bijdrage te leveren aan een beter toegankelijke wereld.

Viziris doet dat op tal van manieren. Enkele voorbeelden zijn:

  • het initiëren van (mede door haar doelgroep gedragen) projecten;
  • het beïnvloeden van de politieke besluitvorming door middel van lobbyactiviteiten;
  • het onderhouden van contacten met de pers en het zoeken van publiciteit.

Als belangenbehartiger is Viziris een deskundig gesprekspartner voor lokale, regionale en landelijke overheden. Daarnaast zijn er voor tal van organisaties en bedrijven die van de deskundigheid van Viziris gebruik willen maken.

Gezien de huidige personeelsbezetting zijn er drie werkterreinen waar Viziris zich actief mee bezig houdt. Dit zijn:

  • de Ooglijn
  • Mobiliteit en Toegankelijkheid (M&T)
  • Informatie en Communicatietechnologie (ICT)
  • Informatie en Lectuurvoorziening (ILV).

Dit wil niet zeggen dat wanneer er voor blinden en slechtzienden belangrijke zaken voordoen Viziris die niet wil oppakken, maar dat zal afhankelijk zijn van de personele bezetting op dat moment.

 

 


Ga naar boven
Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer