Viziris Ooglijn

Advisering RET

Trajectperiode: 01-01-2007 - 30-06-2008
De advisering door vrijwilligers en beroepskracht van Viziris richt zich op de goede aanleg van geleidelijnen en markeringen op de metrostations in de regio Rotterdam, zodanig dat de voorzieningen die in verband met de OV chipkaart zijn of worden aangebracht zelfstandig bruikbaar zijn voor mensen met een visuele beperking. Viziris wil ook een beschrijving van de looproutes maken die voor slechtzienden en blinden bruikbaar is. De teksten van deze beschrijvingen komen op de RET website beschikbaar.

Doelstelling:

  • Mensen met een visuele beperking zelfstandig in staat stellen van de metro en van het overig openbaar vervoer gebruik te kunnen maken.
Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer