Viziris Ooglijn

Belangenbehartiging toegankelijk betalingsverkeer

Trajectperiode: 01-01-2007 - 31-12-2008
Het betalingsverkeer is volop in beweging. Onder invloed van Europese regelgeving – zoals de Single European Payments Area – of door digitalisering en efficiëntie maatregelen van individuele banken en toonbankinstellingen. Er moet meer elektronisch betaald worden en bankieren moet on line. De alternatieven hiervoor worden steeds minder in aantal en meestal wordt er ook voor dergelijke alternatieven een (laag) tarief gerekend. Het is belangrijk dat Viziris zich actief blijft bezig houden met het betalingsverkeer om te zorgen dat maatregelen die genomen zijn gemonitored worden, maar ook om het onderwerp toegankelijkheid op de agenda te houden. Nog vaak vaak worden consequenties van beleidsbeslissingen voor mensen met een (visuele) beperking niet of te laat gezien.

Doelstelling:

Het betalingsverkeer in Nederland toegankelijk is voor mensen met een visuele beperking. Daartoe gaan relevante partijen bij beleidsbeslissingen te raden bij Viziris. Viziris op haar beurt draagt bij met richtlijnen, adviezen, onderzoek, lobby e.d. dat het betalingsverkeer toegankelijk wordt.

Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer