Viziris Ooglijn

Buiten Gewoon Veilig prijs

Trajectperiode: 01-03-2008 - 29-11-2008
Tijdens de Dag van de Witte Stok en in de landelijke week van de toegankelijkheid reikt Viziris de Buiten-Gewoon veilig prijs uit, bestemd voor een gemeente of organisatie die zich op een positieve wijze inzet voor de veiligheid in de openbare ruimte voor slechtzienden en blinden. Een onafhankelijke jury onder voorzitterschap van mevrouw Hannie van Leeuwen, voorzitter van de Taskforce Handicap en Samenleving, kiest uit de voordrachten enkele nominaties, waaruit zij vervolgens een keuze voor de winnaar maakt.

Doelstelling:

  • Het stimuleren van aandacht voor en betrokkenheid bij veilige voorzieningen voor slechtzienden en blinden bij gemeenten en andere instanties.
Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer