Viziris Ooglijn

Computercursussen voor blinden en slechtzienden

Trajectperiode: 01-01-2006 - 01-12-2007

Viziris heeft in de afgelopen jaren de aanzet gegeven voor de ontwikkeling van goed cursusmateriaal voor Windows, Word, Internet en E-mailen voor blinden en slechtzienden. Hierdoor is er uniform basis lesmateriaal gekomen en zijn de mogelijkheden om cursus te volgen voor deze onderwerpen bij regionale Centra vergroot. Nu in de basisopleiding van blinden en slechtzienden in het computergebruik grotendeels is voorzien, richt Viziris zich op het organiseren van aanvullende cursussen die meer gericht zijn op computertoepassingen die de zelfredzaamheid van visueel gehandicapten vergroten.

Viziris ontwikkelde in dit project vier gerichte cursussen om de deelname van mensen met een pc met schermlezer aan de digitale samenleving te bevorderen.

Geboekte resultaten:

  • De PDF cursus trekt wereldwijd belangstelling. De mp3 dag was met 120 aanmeldingen ver overtekend.
Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer