Viziris Ooglijn

Dag van de Witte Stok 2007

Trajectperiode: 01-03-2007 - 30-11-2007

Viziris ondersteunt en coördineert jaarlijks de activiteiten in het kader van de Internationale dag van de Witte Stok. Elk jaar wordt hiertoe een thema vastgesteld. Viziris werkt hierbij samen met de lidorganisaties van Viziris en met instellingen voor slechtziende en blinde mensen. Er wordt elk jaar een handleiding voor vrijwilligers gemaakt. Voor de Dag van de Witte Stok zijn flyers en posters beschikbaar.

Doelstelling:

  • Het beïnvloeden van beleidsmakers en publieke opinie om op een adequate wijze rekening te houden met de mobiliteitsbehoeften van slechtzienden en blinden, bijvoorbeeld door bij te dragen tot obstakelvrije looproutes.
Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer