Viziris Ooglijn

Dag van de Witte Stok 2008

Trajectperiode: 01-03-2008 - 01-12-2008

De Internationale Dag van de Witte Stok wordt dit jaar voor de 37e keer gehouden. Niet alleen in Nederland maar ook ver daarbuiten. Op de 15e van de maand oktober vragen slechtziende en blinde mensen ieder jaar aandacht voor hun recht op zelfstandige mobiliteit.

In ons land maakt de Internationale Dag van de Witte Stok sinds 2007 deel uit van de Nationale Week van de Toegankelijkheid.

Dit jaar wordt de toegankelijkheidsweek gehouden van 13 tot 17 oktober 2008 met precies in het midden daarvan de dag van de Witte Stok: woensdag 15 oktober.

Het thema van de Week van de Toegankelijkheid en de Dag van de Witte Stok is dit jaar ‘Opgelucht’. In tegenstelling tot voorgaande edities streven we er dit jaar naar vooral goede voorbeelden in beeld te brengen. Door de aandacht te vestigen op voor blinde én slechtziende mensen goed toegankelijke situaties, denken we dat deze voorbeelden stimulerend werken voor plaatsen waar toegankelijkheid nog problematisch is. Door deze voorbeelden op de gevoelige plaat (foto) vast te leggen, ontstaat er een verzameling van beeldmateriaal dat zich leent voor navolging, advisering en publicatie.

Het aanmelden van acties in het kader van de Dag van de Witte Stok kan vanaf heden via een speciaal daarvoor geopend mailadres “wittestok”, o.v.v. actie 15 oktober 2008.

Tips voor het maken van een goede foto van een goed toegankelijke situatie vindt u bij de 10 tips en trucs voor fotografie.

Het opsporen, beoordelen en vastleggen van ‘best practices’ is een klus die Viziris en haar vrijwilligers graag met anderen uitvoeren. Viziris is dan ook zeer opgelucht over de samenwerking met vrijwilligers en de regionale instellingen Bartiméus, Visio en Sensis. Maar ook andere organisaties worden uitgenodigd om zich bij de actie aan te sluiten. Professionals, vrijwilligers en fotografen slaan de handen ineen om de Dag van de Witte Stok 2008 tot een succes te maken. Viziris beschikt over een netwerk van ervaringsdeskundigen (consulenten) dat voor dit doeleinde te benaderen is. Bekijk de lijst met consulenten in uw regio. 

Tot slot is bus 1202 door Viziris gereserveerd voor de Dag van de Witte Stok 2008. De bus kan worden ingezet om “concrete inspirerende ideeën en oplossingen voor inclusie te verzamelen en te verspreiden".

Doelstelling:

  • Het beïnvloeden van beleidsmakers en publieke opinie om op een adequate wijze rekening te houden met de mobiliteitsbehoeften van slechtzienden en blinden, dit door werk te maken van toegankelijke openbare ruimten, gebouwen en vervoer.

     

Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer