Viziris Ooglijn

Dag van de Witte Stok 2009

Trajectperiode: 05-03-2009 - 05-11-2009

Dag van de Witte Stok 2009

De Internationale Dag van de Witte Stok wordt dit jaar voor de 39e keer gevierd en wel op donderdag 15 oktober 2009. Op deze dag vragen mensen met een visuele beperking aandacht voor hun recht op zelfstandige mobiliteit. Dit gebeurt door de overheid en de samenleving op vriendelijke maar ook duidelijke wijze te confronteren met de problemen die mensen met een visuele beperking ondervinden. Ook wordt er aandacht gevraagd voor oplossingen en verbeteringen. In ons land maakt de Internationale Dag van de Witte Stok sinds 2007 deel uit van de Nationale Week van de Toegankelijkheid. Dit jaar wordt de toegankelijkheidsweek gehouden in week 41/42 (10–16 oktober 2009) met op donderdag 15 oktober de Dag van de Witte Stok.

Thema

Het thema ‘Kunst en Cultuur’ is dit jaar het motief voor alle activiteiten in de nationale Week van de Toegankelijkheid én de Internationale Dag van de Witte Stok. Het thema Kunst en Cultuur geldt dan ook voor de gehele week en ook voor andere kunst- en cultuurvoorzieningen zoals musea, schouwburgen, bioscopen, theaters, bibliotheken e.d. Dit jaar wordt speciaal aandacht geschonken aan de toegankelijkheid van openbare bibliotheken. Die toegankelijkheid betreft niet alleen de bereikbaarheid en toegang tot de gebouwen maar ook de bruikbaarheid van de lectuur- en informatievoorziening voor mensen met een visuele beperking. Tegelijkertijd kunnen bezoekers van bibliotheken op en rond die dag kennismaken met het thema braille en het belang daarvan voor mensen die daarop zijn aangewezen. 2009 is immers ook het Louis Braille jaar! (www.louisbraille.nl).

Wat gaan we doen?

Viziris heeft als netwerkorganisatie voor mensen met een visuele beperking contacten met veel vrijwilligers van de lidorganisaties. Deze vrijwilligers zullen lokaal, i.s.m. andere lokale of regionale organisaties activiteiten organiseren. Viziris biedt zowel lokale platforms en haar vrijwilligers als ook de openbare bibliotheken de helpende hand door de publicatie en verspreiding van de handreiking ‘Voor een toegankelijke openbare bibliotheek’. Met deze handreiking in de hand kunnen zowel bibliotheken als ook lokale belangenbehartigers samen werken aan het oplossen van toegankelijkheidsproblemen voor personen met een visuele beperking. De handreiking bevat achtergrondinformatie en aandachtspunten voor alle gebruikers van bibliotheken maar ook verwijzingen, nuttige tips en een toegankelijkheidschecklist. Viziris voert over de inhoud en verspreiding van de handreiking overleg met o.m. de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB).

Viziris gaat er voor zorgen dat lokale platforms en vrijwilligers worden geïnformeerd én toegerust om samen met bibliotheken acties te voeren op en rond de Dag van de Witte Stok. Deze acties kunnen variëren van het officieel overhandigen van de genoemde handreiking tot het verzorgen van specifieke informatie en voorlichting, de inrichting van een tentoonstelling of expositie, workshops, hulpmiddelendemonstraties e.d. De gebruikelijke bezoekers van openbare bibliotheken kunnen worden verrast met een voorleesmiddag, tentoonstelling, informatie of workshop over het leven van Louis Braille en het brailleschrift.

Ter voorbereiding van deze acties heeft Viziris overleg gevoerd met de vereniging van openbare bibliotheken (VOB), lidorganisaties van Viziris, het vrijwilligersnetwerk van Viziris, het programma VCP, de CG-raad en het platvorm VG en met Regionale instellingen.

 Concrete acties

 • Viziris verzorgt uitgave en verspreiding van de handreiking ‘Voor een toegankelijke openbare bibliotheek’.
 • Viziris plaatst de handreiking op haar website en beantwoord via de ooglijn vragen over dit onderwerp.
 • Viziris benadert en ondersteunt professionals, vrijwilligers en platforms bij het organiseren van lokale activiteiten.
 • Viziris houdt een overzicht bij van alle activiteiten in den lande op www.viziris.nl
 • Viziris heeft een medewerker  als coördinator benoemd en een emailadres vrijgegeven: wittestok@viziris.nl
 • Viziris verzorgt en verspreidt posters om activiteiten aan te kondigen.
 • De Ooglijn van Viziris is aanspreekpunt voor het melden van activiteiten en het geven  van suggesties m.b.t. activiteiten op de Dag van de witte stok  2009.
 • Viziris draagt zorg voor PR en communicatie.
 • Viziris zorgt ervoor dat bibliotheken én belangenbehartigers de beschikking krijgen over informatie en materialen in het kader van het Louis Braillejaar 2009.
 • Viziris neemt deel aan de openingsmanifestaties op zaterdag 10 oktober in Rotterdam, Nijmegen en Assen.
 • Viziris neemt deel aan zo veel mogelijk activiteiten op donderdag 15 oktober.
 • Viziris is aanwezig op de slotmanifestatie in Den Bosch op vrijdag 16 oktober 2009.
 • Viziris plaatst foto’s van goede voorbeelden op de website www.viziris.nl.
 • Viziris zorgt voor verantwoording en evaluatie van de activiteiten.

De Dag van de Witte Stok 2009 en de handreiking 'Toegankelijke openbare bibliotheken, ook voor slechtziende en blinde mensen' zijn mede tot stand gebracht met financiële ondersteuning van de Vereniging Openbare Bibliotheken, de Koninklijke Visio en de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden.

Doelstelling:

Het beïnvloeden van beleidsmakers en publieke opinie om op een adequate wijze rekening te houden met de mobiliteitsbehoeften van slechtzienden en blinden, dit door werk te maken van toegankelijke openbare ruimten, gebouwen en vervoer.

 

 

 

 

Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer