Viziris Ooglijn

Expertisecentrum Toegankelijke leermiddelen

Trajectperiode: 01-12-2008 - 31-05-2009

Door middel van het manifest ‘samen lezen, samen leren, samen werken’ heeft Viziris in 2008 de toenemende ontoegankelijkheid van leermiddelen voor leerlingen met een (ernstige) visuele beperking onder de aandacht gebracht van overheid, ontwikkelaars, uitgevers en het onderwijsveld. De toenemende ontoegankelijkheid is het gevolg van toenemende visualisering en digitalisering in het (reguliere) onderwijs. Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft in reactie op het manifest een aanjaagsubsidie toegekend ten behoeve van een gecombineerd expertisecentrum voor didactische en digitale toegankelijkheid.

Partners in dit project zijn:
VIVIS onderwijs, Dedicon, Stichting Waarmerk Drempelvrij en Fovig

Doelstelling:

Het doel is het opzetten van een gecombineerd expertisecentrum dat leermiddelen didactisch toegankelijk maakt en toegankelijkheid van digitale leermiddelen bevordert. De aanjaagsubsidie is bedoeld voor de verkennende fase waarin:
  • een blauwdruk voor het expertisecentrum wordt opgesteld;
  • (een aantal) richtlijnen voor didactische en digitale toegankelijkheid worden vastgesteld;
  • een aantal didactisch en digitaal toegankelijke leermiddelen worden ontwikkeld.
Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer