Viziris Ooglijn

Louis Braillejaar 2009: naar een onbeperkt en toegankelijke samenleving

Trajectperiode: 01-01-2009 - 31-01-2010

Onder het motto ‘Louis Braillejaar 2009: naar een onbeperkt toegankelijke samenleving’ organiseren NLBB Vereniging van Leesgehandicapten, Viziris en de Stichting Oogfonds Nederland de herdenking van het tweehonderdste geboortejaar van Louis Braille
(4 januari 1809 - 6 januari 1852). 

Doelstelling:

Louis Braille is de uitvinder van het naar hem vernoemde schrift, waarmee blinden en slechtzienden kunnen lezen en schrijven. Het brailleschrift levert een belangrijke bijdrage aan de emancipatie en integratie van blinden en slechtzienden in de samenleving. Het Louis Braillejaar 2009 heeft tot doel de maatschappelijke integratie en participatie van blinden en slechtzienden nadrukkelijk op de publieke en politieke agenda te plaatsen. De activiteiten in het Louis Braillejaar zijn, naast de betekenis van Louis Braille en zijn brailleschrift in het bijzonder, ook gericht op de positie van mensen met een visuele beperking in het algemeen.

Activiteiten

Op zaterdag 10 januari 2009 zal het Louis Braillejaar op feestelijke wijze worden geopend in de Jaarbeurs te Utrecht. De afsluiting van het Louis Braillejaar vindt plaats op 6 januari 2010.

NLBB, Viziris en de Stichting Oogfonds Nederland hebben een landelijk coördinatiepunt in het leven geroepen, dat alle festiviteiten, activiteiten en (nog te plannen) initiatieven in een jaarprogrammering met elkaar verbindt. Bij het coördinatieorgaan kunnen organisaties hun provinciale en lokale activiteiten aanmelden, waarna ze in de jaarkalender worden opgenomen.

Op de website www.louisbraille.nl komt deze jaarkalender te staan met een overzicht van activiteiten met informatie over Louis Braille en het brailleschrift en thema’s zoals mobiliteit en toegankelijkheid.

Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer