Viziris Ooglijn

Manifest Studie- en Vakliteratuur

Trajectperiode: 01-08-2007 - 01-04-2008

Kinderen en volwassenen met een (visuele) beperking hebben recht op toegankelijk onderwijs. Maar leermiddelen en studiematerialen worden voor hen steeds ontoegankelijker. Het project manifest Studie en Vakliteratuur richt zich op het in kaart brengen van problemen en oplossingen vanuit het oogpunt van gebruikers, met medewerking van betrokken organisaties.

Doelstelling:

Het formuleren van aanbevelingen richting overheid en andere partijen om de toegang tot leermiddelen te borgen, zodat mensen met een visuele beperking geen belemmeringen in hun studievoortgang ondervinden als gevolg van het ontbreken van voor hen toegankelijke leermiddelen.
Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer