Viziris Ooglijn

Netwerk Uitgesproken Toegankelijk

Trajectperiode: 01-09-2007 - 31-12-2008
Viziris ontwikkelt een netwerk van de initiatieven op het terrein van gesproken bewegwijzering en auditieve signalering die in Nederland worden ontwikkeld om kennis uit te wisselen en af te stemmen op gebruikers. Viziris is daarbij met name gericht op de praktische verbeteringen in de mobiliteit op de openbare weg en in het openbaar vervoer.

Doelstelling:

  • Het bevorderen van de (wetenschappelijke) ontwikkelingen zodanig toepassen, dat slechtzienden en blinden hier praktisch baat bij hebben en dat het niet bij experimenten en proefprojecten blijft.

Geboekte resultaten:

In het kader van het project 'Netwerk Uitgesproken Toegankelijk' heeft Viziris een inventarisatie gemaakt van projecten op het terrein van auditieve informatie die een ondersteuning bieden bij de zelfstandige mobiliteit van slechtzienden en blinden. Eerst komen de projecten in Nederland aan de orde. In een aparte paragraaf wordt aandacht besteed aan de toepassingen in het openbaar vervoer. Ook wordt informatie gegeven over recente projecten en ontwikkelingen in Europa en de Verenigde Staten.
Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer