Viziris Ooglijn

Richtlijn gebruikersvriendelijke betaalautomaten

Trajectperiode: 01-12-2004 - 31-05-2007
Betalen met pin is gemakkelijk, veilig en heeft lage maatschappelijke kosten. Er wordt actief gestimuleerd om bij aankopen te ‘pinnen’. Mensen met een visuele beperking kunnen echter niet of niet goed gebruik maken van een betaalautomaat. Ook mensen met een motorische handicap en ouderen in het algemeen hebben vaak moeite met de bediening van een betaalautomaat. Betere toegankelijkheid van betaalautomaten is zowel in belang van ondernemers (uit oogpunt van service) als van klanten met een functiebeperking (uit oogpunt van volwaardig burgerschap en zelfstandigheid). Om een betaalautomaat geschikt te maken voor alle consumenten is het nodig om een richtlijnen op te stellen die duidelijk maakt aan welke technische specificaties en plaatsingseisen een toegankelijk en bruikbare betaalautomaat moet voldoen. De richtlijn moet de potentie hebben voor een aanzet tot een Europese richtlijn.

Doelstelling:

  • Betaalautomaten in winkels zijn toegankelijk en bruikbaar voor ouderen en mensen met een handicap. De richtlijn beschrijft hoe een toegankelijke en bruikbare betaalautomaat er uitziet en waar die geplaatst wordt.

Geboekte resultaten:

  • Richtlijn (in het Engels) opgeleverd aan het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer mei 2007.

Vervolg:

De richtlijn zal actief verspreid worden in Nederland en Europa onder de relevante partijen zoals toonbankinstellingen, banken, leveranciers en producenten van betaalautomaten en hun brancheorganisaties.

De meest gebruikte betaalautomaten worden aan de hand van de richtlijn getest binnen het testpanel. Aan de hand van de resultaten weten leveranciers welke verbeterpunten er zijn; winkeliers weten op welke wijze zij een betaalautomaat het beste kunnen plaatsen. Met de resultaten kunnen de richtlijnen verder onder de aandacht worden gebracht.

Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer