Viziris Ooglijn

Toegankelijke Video

Trajectperiode: 01-10-2007 - 31-03-2008

Door de toename van het aantal snelle breedband internetverbindingen wordt het steeds aantrekkelijker om op internet informatie in de vorm van multimedia aan te bieden. Op dit moment zijn websites zoals YouTube, MySpace en de diverse online radio en televisiestations al verantwoordelijk voor het grootste deel van het internetverkeer. In maart 2006 werden via internet al meer dan 3,7 miljard filmpjes opgevraagd. De verwachting is dat het aantal in 2010 boven de 12 miljard uit zal komen. Meer dan 40 procent daarvan zal door overheid, onderwijs, bedrijven en dienstverleners worden aangeleverd.

De filmpjes worden op dit moment vaak op een voor slechthorenden en slechtzienden ontoegankelijke manier aangeboden. Essentiële teksten voor het begrijpen van de inhoud zijn niet als tekstalternatief beschikbaar en essentiële beelden worden niet met audiodescriptie omschreven. Daardoor worden een aantal doelgroepen op voorhand uitgesloten.

In Nederland wordt op dit moment gewerkt aan een tweede versie van de Webrichtlijnen van de overheid waarin voor het eerst de toegankelijkheidseisen van het Waarmerk drempelvrij.nl worden opgenomen. In het kader daarvan is de discussie ontbrandt wanneer en hoe filmpjes op internet toegankelijk moeten worden gemaakt. De toegankelijkheidsrichtlijnen zeggen dat visuele elementen op internet een beschrijvende tekst moeten krijgen. Dat geldt niet alleen voor plaatjes, maar ook voor het in deze tijd opkomende fenomeen van video. Echter, de overheid en webbouwers willen hier niet aan.

Het probleem is voornamelijk dat voor veel beslissers en ontwerpers onduidelijk is hoe ze online video eenvoudig toegankelijk kunnen maken en in welke gevallen dat nodig is. Daarom is eerder dit jaar onderzoek gedaan naar de toegankelijkheidseisen die worden gesteld door internationale webrichtlijnen. Op basis van deze richtlijnen is een matrix opgesteld met een eenvoudig overzicht van de toegankelijkheidseisen voor videofilmpjes. Echter, er zijn geen voorbeelden en veel webbouwers leren door naar voorbeelden te kijken en die te kopiëren. De vijftien scenario’s, filmpjes en beschrijvingen geven de beslissers webbouwers inzicht in wanneer, hoe en hoe duur. De landelijke overheid is op dit moment voorloper in de implementatie van toegankelijkheid (zie webrichtlijnen.overheid.nl). Dit project moet de overheid als eerste over de streep trekken. Met steun van politici en het bewijs dat het kan voor beperkte kosten.

Spoed eisend karakter

In de zomerperiode werd ons duidelijk dat de overheid het toegankelijk maken van videofilmpjes buiten de webtoegankelijkheid wilde houden. De presentatie van de nieuwe webrichtlijnen in november zou een uitgelezen moment zijn om hiervoor aandacht te vragen, want daarmee zou de uitleg van de webtoegankelijkheid voor de komende periode min of meer vast komen te liggen. We zochten een fonds dat op korte termijn middelen ter beschikking wilde stellen. Daartoe verklaarde het Revalidatiefonds zich in principe bereid. In het vervolg overleg bleek men op korte termijn alleen over een beperkt bedrag snel te kunnen beslissen. De oplossing is gezocht in een pilot project waarin ongeveer vijftien scenario’s worden omschreven, één voorbeeld filmpje met audiodescriptie en ondertiteling wordt ontwikkeld en de implementatie op een internetpagina wordt beschreven. De resultaten plus tijdsinvestering worden op een website en in een mini symposium met stakeholders getoond.

Viziris leidt het project inhoudelijk en bewaakt de gebruikersinbreng vanuit haar ervaring met toegankelijkheid, welke in het Testteam Drempels Weg is opgedaan. Het technische deel, waaronder de productie en het online zetten van de bestanden, gekoppeld aan de implementatie volgens de eisen van de (Web)richtlijnen van de overheid, wordt door Accessibility uitgevoerd. Accessibility en Viziris geven samen vorm aan de scenario's, de uitwerking en de presentatie. Viziris is projectleider en Accessibility is onderaannemer.

Doelstelling:

  • Het promoten van toegankelijke video op internet door het bieden van handvatten aan beslissers en webbouwers om toegankelijke videofilmpjes te plaatsen op internet. Het project geeft beslissers en webbouwers inzicht in wanneer, hoe en hoe duur.
Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer