Viziris Ooglijn

Werkstructuur Mobiliteit en Toegankelijkheid

Trajectperiode: 01-01-2007 - 31-12-2010

Voor de zelfstandige verplaatsing van mensen met een visuele beperking is het nodig dat de openbare ruimte, de bebouwde omgeving en het openbaar vervoer bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn. De toegankelijkheid van informatie is daarbij een belangrijk aspect. De activiteiten zijn vooral gericht op beïnvloeding en . advisering van gemeenten, openbaarvervoerbedrijven, architectenbureaus etc. bij de planvorming en uitvoering van toegankelijkheidsprojecten. Daarnaast worden lobbyactiviteiten uitgevoerd om ongewenste situaties te signaleren en aan te pakken. De activiteiten worden uitgevoerd door de Werkstructuur Mobiliteit en Toegankelijkheid (MT). De werkstructuur MT omvatte in 2007 40 vrijwilligers (35 consulenten, 5 regiocoördinatoren), een beleidsmedewerker, een assistent beleidsmedewerker en een met dit werkveld belaste medewerker van de Ooglijn.

Viziris wil in 2008 het aantal vrijwilligers verder uitbreiden waardoor een betere landelijke dekking van dit werkveld wordt verkregen. Zonodig wordt de huidige organisatorische opzet aangepast.

Viziris wil voor de advisering meer gebruik gaan maken van de deskundigheid bij instellingen voor slechtzienden en blinden en bij onafhankelijke en gecertificeerde bureaus op het terrein van mobiliteit en toegankelijkheid. Viziris zal daarbij als haar specifieke deskundigheid wel steeds de ervaringsdeskundigheid van slechtzienden en blinden en de kennis vanuit het gebruikersperspectief blijven inzetten.

Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer