Viziris Ooglijn

Informatie en Communicatietechnologie

De digitalisering en ICT-ontwikkelingen voltrekken zich in een revolutionair tempo. Er is geen levensterrein waarop ICT zich niet manifesteert. Vierentwintig uur per dag, thuis, onderweg en op het werk speelt ICT een rol. Voor mensen met een visuele beperking biedt ICT een schat aan mogelijkheden. Maar ook bedreigingen. De grootste bedreiging is de ‘gemiste kans’. Dat moet voorkomen worden. Want is er eenmaal een product of werkwijze geïntroduceerd, dan is herziening of aanpassing aan wensen van mensen met een visuele beperking een immense opgave. Design4all is hier het devies.

Samengevat komt dat neer op:

  • Het monitoren op alle beleidsterreinen van de technologische ontwikkelingen en het speuren naar nieuwe toepassingsmogelijkheden, landelijk en internationaal;
  • Het ondersteunen van de overige beleidsvelden bij ICT aspecten;
  • Het stimuleren en bewaken van informatie- en communicatietoegang voor de achterban;
  • Het uitvoeren van specifieke ICT projecten;
  • Werken aan standaardisering en wetgeving op ICT terreinen in Nederland en Europa.

Ga naar boven
Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer