Viziris Ooglijn

Informatie en Lectuurvoorziening

Stichting Viziris is spreekbuis en belangenbehartiger van mensen met een visuele beperking die problemen hebben met lezen. Het voornaamste uitgangspunt daarbij is dat iedereen recht heeft op gelijkwaardige toegang tot lectuur en informatie.

Het geschreven woord heeft enorme betekenis in het dagelijkse leven. Een goedziende leest de hele dag als vanzelfsprekend teksten, plaatjes en symbolen: de ochtendkrant, de vertrektijden bij het bushokje, de kaartjesautomaat op het station, de betaalautomaat, bewegwijzering in de stad en in winkels, knoppen in de lift, een tijdschrift, studieboek of folder, de ondertiteling van een film op de televisie en niet in de laatste plaats informatie op de computer en via het internet.

Viziris vindt dat mensen met een visuele beperking zelfstandig, op een gelijkwaardige wijze en op hetzelfde tijdstip kennis moeten kunnen nemen van dezelfde informatie en lectuur waarover goedzienden beschikken, in een bruikbare en zelfgekozen leesvorm en zonder meerkosten te hoeven betalen. Alleen dan is er sprake van gelijkwaardige deelname aan de samenleving.

Om zelfstandig, in eigen tempo en op een zelf gekozen moment te kunnen lezen, is voor mensen met een visuele beperking de beschikbaarheid van aangepaste leesvormen essentieel. Afhankelijk van wat men nog wel kan zien (restvisus), zijn ook oplossingen mogelijk in de vorm van (computer) hulpmiddelen.

De beschikbaarheid en bruikbaarheid van lectuur en informatie in aangepaste leesvormen laat in veel opzichten nog te wensen over. Viziris zet zich nationaal en internationaal in om dit te verbeteren. Naast het ten volle uitbuiten van de mogelijkheden van geluid, in het bijzonder in de openbare ruimte en het openbaar vervoer, pleit Viziris ook voor meer aandacht voor het leren van braille en voor heldere richtlijnen voor zwartdruk.


Ga naar boven
Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer