Viziris Ooglijn

Mobiliteit en Toegankelijkheid

Mobiliteit is het zich kunnen verplaatsen van mensen, het kunnen gaan naar bestemmingen waar je naar toe wilt, om te leren, te werken, mensen te ontmoeten, te sporten enzovoorts. Mobiliteit is een basisbehoefte van mensen. Toegankelijkheid is de eigenschap van de omgeving (gebouwen, straten, stoepen, openbaar vervoer) die maakt dat mensen er gebruik van kunnen maken, ook als zij een beperking hebben. Toegankelijk openbaar vervoer, openbare gebouwen en openbare weg, dragen bij tot de zelfstandige mobiliteit. Voor slechtziende en blinde mensen gelden hierbij deels andere eisen dan voor bijvoorbeeld mensen die van een rolstoel gebruik maken.

Slechtzienden en blinden ondervinden diverse belemmeringen in hun zelfstandige mobiliteit als gevolg van onvoldoende toegankelijkheid, bijvoorbeeld niet leesbare teksten, onvoldoende verlichting, obstakels in de looproute, gevaarlijke situaties. Viziris vervult de rol van kennis- en adviescentrum ten aanzien van de toegankelijkheidsaspecten die met name voor slechtzienden en blinden van belang zijn. Viziris draagt bijvoorbeeld bij aan richtlijnen en standaards rond de toegankelijkheid van openbare ruimten, openbare voorzieningen en openbaar vervoer. Viziris treedt op als landelijk belangenbehartiger en via haar vrijwilligers ook als belangenbehartiger op regionaal en lokaal niveau.

Viziris heeft op het terrein van mobiliteit en toegankelijkheid zes brochures uitgebracht. Deze zijn digitaal beschikbaar en ook bij Viziris aan te vragen.


Ga naar boven
Zoekformulier

Toegankelijkheid:

© viziris.nl
Disclaimer